PORIBLJAVANJE RIJEKE CETINE

PORIBLJAVANJE RIJEKE CETINE

Športsko ribolovna udruga “Šaran” Vrlika dana 29.12. 2014. god. izvršila je poribljavanje rijeke Cetine sa 100 kg mlađi domaće autothone potočne pastrve. Mlađ je plaćena iz članarine članova ribolovne udruge. Mlađ je nabavljena u ribogojilištu krčići kod Knina. Poribljavanje je izvršeno od Balečkog mosta do  izvora rijeke Cetine. Poribljavanju se uvijek odazovu stari članovi ribolovne udruge a među njima je stari ribič (po stažu) gos. Ivan Vuletić zvani (Ćok) koji je i danas bio iako su uvijeti bili dosta teški jer je bilo snijega a i puhala je jaka bura.

Skip to content