PORIBLJAVANJE PERUČKOG JEZERA

Športsko Ribolovno Društvo „Šaran“ Vrlika dana 16.04.2019 god. izvršila je poribljavanje Jezera Peruča šaranom u količini od 1000 kg.
Šarani su težine od jednog do dva kilograma. Poribljavanju se odozvalo dvadesetak članova kao i do sada najaktivniji u poribljavanju bio je član udruge Ivan Vuletić zvani (Ćok).
Skip to content