PORIBLJAVANJE CETINE

Športsko Ribolovno Društvo „Šaran“ Vrlika dana 25.02.2016 god.izvršila je poribljavanje rijeke Cetine sa kalifornijskom pastrvom u količini sa 300 kg. Kao i do sada najaktivniji u poribljavanju bio je dopredsjednik udruge Ivan Vuletić zvani (ćok).
Skip to content