PORIBLJAVANJE CETINE

Športsko Ribolovno Društvo „Šaran“ Vrlika dana 16.  02.2018 godine izvršilo je poribljavanje rijeke Cetine sa mlađi potočne pastrve u količini sa 200 kg.
Kao i do sada najaktivniji u poribljavanju bio je član udruge Ivan Vuletić zvani (Ćok).
Ujedno obaviještavamo da je Skupština na svoj sjednici održanoj 18. 02. 2018. godine donijela Odluku o ukidanju članarine ove godine za sve svoje članove, tako da se plaća samo cijena dozvole.
Skip to content