POREZ NA NEKRETNINE

Budući se od 01. siječnja 2018. godine uvodi porez na nekretnine koji će u potpunosti zamijeniti komunalnu naknadu Grad Vrlika je u obvezi ustrojiti evidenciju obveznika poreza na nekretnine.
Tijekom mjeseca srpnja uz račune za komunalnu naknadu građani će dobiti i obrazac o utvrđivanju površina objekata za obračun poreza na nekretnine.
Ovim putem molimo sve građane da popunjeni i potpisani obrazac dostave  najkasnije do 30. 09. 2017. godine na adresu Grad Vrlika, Trg fra Filipa Grabovca 6 ili skenirano na mail financije@vrlika.hr
Ako korisnik ne dostavi tražene podatke Grad Vrlika će obračunati porez prema najvišim koeficijentima s obzirom na stanje i dob nekretnine sukladno Zakonu o porezu na nekretnine (“Narodne novine” br. 115/16)
Sve potrebne informacije mogu se zatražiti u gradskoj upravi.
Obrazac se također nalazi i u privitku.
Skip to content