PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

Grad Vrlika objavljuje javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Vrlike za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Vrlike.
Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Vrlika mogu podnijeti gradonačelni Grada Vrlike, vijećnici Gradskog vijeća Grada Vrlike, udruge sa područja Grada Vrlike te fizičke i pravne osobe sa područja Grada Vrlike.
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Vrlika, podnose se Odboru za dodjelu javnih priznanja Grada Vrlika osobno ili putem pošte preporučeno do 04. rujna 2018. godine na adresu: Grad Vrlika- Odbor za dodjelu javnih priznanja, Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika. Uz prijedlog za dodjelu javnog priznanja predlagatelji su dužni priložiti i obrazloženje tako dokumentirano da Odbor ima dovoljno elemenata za utvrđenje prijedloga kojeg potom dostavlja Gradskom vijeću Grada Vrlike.
Skip to content