PODIGNUTE NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD

Na prijedlog gradonačelnika Jure Plazonića Gradsko vijeće Grada Vrlike, na svojoj 20. sjednici od 14. prosinca 2018. godine, donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pomoći za opremu novorođenog djeteta.
Tako će visina novčanog iznosa (jednokratno) za opremu novorođenog djeteta od 1. siječnja 2019. godine iznositi
– za prvo djete…………………………10.000,00 kuna
– za drugo djete……………………….15.000,00 kuna
– za treće djete…………………………20.000,00 kuna
– za četvrto i svako daljnje djete….25.000,00 kuna
Skip to content