PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM – SAVJETOVANJE

Poštovani,
pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Vrlike za 2021. godinu
Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.
Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Vrlike za 2021. godinu moguće je pronaći na:
Savjetovanje je otvoreno do: 21.11.2020.
Skip to content