OTVORENE PONUDE ZA MODERNIZACIJU I REKONSTRUKCIJU JAVNE RASVJETE

 

Grad Vrlika i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisali su Ugovor o zajedničkom financiranju projekta  energetske  učinkovitosti  Modernizacija  javne rasvjete u Gradu Vrlika primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja. Projekt je vrijedan oko 1.200.000,00 kuna, a Fond će sudjelovati sa sredstvima financijske pomoći u visini od 80%. Od zatečene javne rasvjete na području Grada Vrlika neće se mijenjati raspored i položaj svjetiljki, stupovi, podzemna i nadzemna kablovska mreža nego isključivo  svjetiljke koje će biti zamijenjene modernim, energetski učinkovitijim te u skladu sa zakonom o svjetlosnom onečišćenju, optimalnog svjetlosnog toka i rasvjetljenosti za svaku specifičnu dionicu ulice ili šetnice. Procjenjuje se da će zamjena stare, ekološkom rasvjetom donijeti značajne uštede u potrošnji električne energije. U jednoj godini računi za utrošenu struju na rekonstruiranim dionicama, bit će manji za više od 50% u odnosu na prijašnje, a cijela će investicija kroz uštedu u potrošnji električne energije biti vraćena već za tri godine. Temeljem  zaključenog ugovora sa  Fondom, Grad Vrlika je objavio poziv za nadmetanje  u  otvorenom  postupku javne nabave koji je objavljen u EOJN-u dana  07.02.2014.godine  pod brojem 2014/S 002-0006178.
Povjerenstvo Grada Vrlike za provedbu postupka javne nabave temeljem   objavljenog poziva za  izvođenje radova na modernizaciji i rekonstrukciji javne rasvjete Grada Vrlika primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja,  u sastavu Ivana Klarić Kukuz, Ante Grabić, Jure Plazonić i Mile Gverić, dana 10.04.2014.godine a u nazočnosti predstavnika ponuditelja otvorilo je pristigle ponude i to ponude: „VOD“ d.o.o. za elektroinstalacije Zagreb, Vučanska 16, Zajednica ponuditelja BASIC d.o.o. Split, Bjelovarska, i ZNAM d.o.o. Solin, Matoševa 121 1, Zajednica ponuditelja Gradatin d.o.o. Livadarski put 19 Sesvete, Rotor d.o.o., Ulica Hrvatskog proljeća 10, Bjelovar, Led elektronika d.o.o., Savska 102, Ivanić Grad i Elektrocentar Petek d.o.o., Etanska cesta 8, Ivanić Grad, U daljnjem postupku  javne nabave Povjerenstvo će izvršiti analizu i ocjenu ponuda u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, a zatim predložiti izbor najpovoljnije ponude i sklapanje ugovora o javnoj nabavi.

 

Autor slike: www.md-telmark.hr

Skip to content