OTPOČELI RADOVI NA CESTI D1

Započeli su radovi na rekonstrukciji državne ceste D1 duljine zahvata 700 metara u neposrednoj blizini groblja sv. Petra u gradu Vrlici. Naručitelj radova su Hrvatske ceste, izvođač radova je tvrtka Colas Hrvatska d.d., Varaždin dok usluge stručnog nadzora obavlja tvrtka Institut IGH d.d. Zagreb. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 3.427.061,49 kuna (bez PDV-a) a ugovoreni rok je 5 mjeseci.
Građevinskim zahvatom predviđeno je izmještanje dijela trase postojeće državne ceste kako bi se osigurala dovoljne širine nogostupa u zoni groblja te spajanje novog nogostupa sa već izgrađenim nogostupima. Zbog povećanja sigurnosti pješaka predviđena je i izvedba nove cestovne rasvjete.
U sklopu navedenih radova izvode se i radovi vodne građevine (odvodnje otpadnih voda) koji je pozicijski smješten u južnom nogostupu državne ceste. Naručitelj tih radova je Usluga d.o.o. za temeljne djelatnosti Vrlika i sam zahvat je tehnički i terminski usklađen sa radovima rekonstrukcije državne ceste.
Skip to content