OGLAS O OTVARANJU ZEMLJIŠNE KNJIGE K.O. VRLIKA

Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Sinju, objavljuje da je temeljem Odluke Predsjednice suda broj 13 Su-2971/2018-9 s danom 29. lipnja 2020. otvorena osnovana zemljišna knjiga za k.o. Vrlika te se obavještavaju sve zainteresirane osobe da mogu izvršiti uvid u novoosnovanu zemljišnu knjigu za k.o. Vrlika u radno vrijeme Općinskog suda u Splitu, Stalna služba u Sinju kao i putem Internet pretraživača na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske http://www.pravosudje.hr ili https://oss.uredjenazemlja.hr.
S danom 29. lipnja 2020. kao danom otvaranja novoosnovane zemljišne knjige za k.o. Vrlika, otvoren je ispravni postupak glede novoosnovane zemljišne knjige pa se sve osobe koje smatraju da bi trebalo u tu knjigu upisati nešto što nije upisano ili da bi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, pozivaju staviti zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upise odnosno svoje prigovore postojećim upisima ili njihovu prvenstvenom redu u roku za ispravak od 1 mjeseca od dana objave ovog oglasa, zaključno do 29. srpnja 2020.
Prijave i prigovori podnose se pisano Općinskom sudu u Splitu, Stalna služba u Sinju.
Dok ne istekne određeni rok za prijave i prigovore, odnosno do dana 29. srpnja 2020. ne smatra se da su upisi u zemljišnu knjigu istiniti i potpuni, te se nitko ne može pozivati na to da je postupao s povjerenjem u zemljišne knjige.
Rok za prigovore se ne može produžiti niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje. Ako u određenom roku zainteresirana osoba propusti podnijeti prijavu, odnosno prigovor preostaje joj da tužbom za brisanje zahtijeva brisanje nevaljana upisa kojim je povrijeđena u svom pravu.
Skip to content