ODRŽANA VJEŽBA CIVILNE ZAŠTITE

Danas je održana vježba Civilne zaštite koja je planirana temeljem članka 17. stavak 3. podstavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite ( „Narodne novine“ br. br. 82/15) u svezi s člankom 61. Statuta Grada Vrlike („Službeni glasnik Grada Vrlike“ br. 03/09 i 03/13).
Jedinice lokalne samouprave dužne su konstantno provoditi edukaciju i osposobljavanje članova Civilne zaštite kako bi se oformio efikasan sustav Civilne zaštite. Takav sustav će koordinacijom raspoloživih resursa zajednice biti sposoban odgovoriti potrebama u zaštiti ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u ugrozama, stradanjima i drugim izazovima suvremenog društva, a prema potrebi pružiti pomoć drugim ili primiti pomoć od drugih jedinica lokalne samouprave.
Terenska vježba civilne zaštite grada Vrlike bila je sa temom o pristupu i ponašanju u uvjetima potresa i požara – prevencija, pripravnost i odgovor. Organizator terenske vježbe je Civilna zaštita grada Vrlike u suradnji sa Crvenim križom grada Vrlike, MUP RH – PP Sinj, DVD Vrlika, Dom zdravlja Vrlika, a kordinator vježbe je Nikola Uzun – načelnik stožera Civilne zaštite grada Vrlike.
Cilj vježbe je povećati sposobnost i pripremiti korisnike i civilno stanovništvo na moguće nepredvidive događaje poput elementarnih nepogoda – poplava, potresa, požara velikih razmjera i dr. te kako dati odgovor na iste.
Također, vježbi su prisustvovati sa velikim interesom i učenici Osnovne škole Milan Begović – Vrlika te dječiji vrtić Zvončić kojima se održalo kratko predavanje o istom (potresi, požar, PP) te prezentirloA gašenje vanjskog požara od strane DVD-a Vrlika.
Skip to content