ODRŽANA VJEŽBA CIVILNE ZAŠTITE

ODRŽANA VJEŽBA CIVILNE ZAŠTITE

Jučer je održana vježba civilne zaštite Grada Vrlike koja je planirana temeljem članka 17. stavak 3. podstavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite ( „Narodne novine“ br. br. 82/15) u svezi s člankom 27. Statuta Grada Vrlike („Službeni glasnik Grada Vrlike“ br. 02/18).
Jedinice lokalne samouprave dužne su konstantno provoditi edukaciju i osposobljavanje članova Civilne zaštite kako bi se oformio efikasan sustav Civilne zaštite. Takav sustav će koordinacijom raspoloživih resursa zajednice biti sposoban odgovoriti potrebama u zaštiti ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u ugrozama, stradanjima i drugim izazovima suvremenog društva, a prema potrebi pružiti pomoć drugim ili primiti pomoć od drugih jedinica lokalne samouprave.
Terenska vježba civilne zaštite grada Vrlike bila je sa temom o pristupu i ponašanju u uvjetima potresa – prevencija, pripravnost i odgovor. Organizator terenske vježbe je Civilna zaštita grada Vrlike u suradnji sa Crvenim križem grada Vrlike, MUP RH – PP Sinj, PMF Zagreb, PUCZ Split, DVD Vrlika, ZHM SDŽ, HGSS Ispostava Vrlika i komunalnom tvrtkom Eko Vrlika, a koordinator vježbe je Nikola Uzun – načelnik stožera Civilne zaštite Grada Vrlike.
Cilj vježbe je povećati sposobnost i pripremiti korisnike i civilno stanovništvo na moguće nepredvidive događaje poput elementarnih nepogoda – poplava, potresa, požara velikih razmjera i dr. te kako dati odgovor na iste.
Tijekom vježbe provele su se aktivnosti:

  • osiguranje prostora
  • evakuacije
  • spašavanja
  • pružanja prve pomoći
  • gašenje vanjskog požara
  • evidencija, psihološka pomoć, zbrinjavanje
  • upoznavanje sa vozilima i opremom interventnih službi

Također, vježbi su prisustvovati sa velikim interesom i učenici Osnovne škole Milan Begović – Vrlika kojima se održalo kratko predavanje o istom (potresi, požar, PP) te prezentiralo gašenje vanjskog požara od strane DVD-a Vrlika. Poslije terenskog dijela predavanje o potresima održali su seizmološki stručnjaci sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta sa Sveučilišta u Zagrebu.
Predavanje se održalo u osnovnoj školi „Milana Begovića“.

Skip to content