ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Dana 14. lipnja 2021. godine s početkom u 10:00 sati, održana je konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Vrlike. Sjednicu je otvorila pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela gđa. Marijana Matić. U Gradskom vijeću Grada Vrlike HDZ ima 6 vijećnika, Kandidacijska lista grupe birača 2 i HSP 1 vijećnika.
Konstituirajuća sjednica započela je osnivanjem i izborom te izvješćem Mandatnog povjerenstva o rezultatima lokalnih izbora i verifikaciji madata, kojeg je podnio predsjednik povjerenstva Ante Ćorić. Predsjedanje sjednicom, do izbora predsjednika i potpredsjednika Vijeća, preuzela je vijećnica Anita Blažević, koja je članove Gradskog vijeća, sukladno Statutu Grada Vrlike, pozvala na davanje i potpisivanje svečane prisege. U nastavku sjednice izabran je Odbor za izbor i imenovanja na čelu s predsjednikom Tomislavom Lelasom koji je u ime Odbora dao prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika vijeća.
Za predsjednicu Gradskog vijeća izabrana je vijećnica HDZ-a gđica. Anita Blažević, a za potpredsjednicu Gradskoga vijeća izabrana je također HDZ-ova vijećnica gđa. Ljilja Vrančić.
Skip to content