ODRŽANA 7. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Dana 18. prosinca 2017. godine u Gradskoj vijećnici s početkom u 10:00 sati održana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrlike.
Na sjednici je donesen Proračun Grada Vrlike za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu.
Odluke i programi mogu se pogledati u sedmom broju “Službenog glasnika Grada Vrlike” u poveznici koja slijedi:
Skip to content