ODOBREN PROJEKT OPREMANJA DOMA KULTURE

Upravni odbor LAG-a ‘Cetinska krajina’ je na 6. sjednici Upravnog odbora LAG-a „Cetinska krajina“, održanoj dana 28.02.2019. godine donio Odluku o raspisivanju PRVOG (1.) LAG Natječaja za Mjeru 2.1.1. ‘Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu’ iz LRS LAG-a ‘Cetinska krajina’ za razdoblje 2014-2020.
Na prvi (1.) LAG Natječaj za Mjeru 2.1.1. ‘Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz LRS LAG-a „Cetinska krajina“ za razdoblje 2014-2020, a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja su pristigle 4 projektne prijave.
Nakon obavljene administrativne kontrole i ocjenjivanja, utvrđeno je da 2 projektne prijave udovoljavaju uvjetima Natječaja. Dva nositelja projekta su u fazi administrativne kontrole poslala Odluku o odustajanju od prijave na LAG Natječaj za Mjeru 2.1.1.
Upravni odbor na 12. sjednici Upravnog odbora LAG-a „Cetinska krajina“, održanoj dana 28.10.2019. godine donosi Odluke o odabiru projekta za 2 projektne prijave u ukupnoj vrijednosti od 426.960,00 HRK. Nositeljima projekata koji su poslali Odluke o odustajanju od prijave na LAG Natječaj za Mjeru 2.1.1. izdaju se Potvrde o odustajanju. Potpora po pojedinom projektu iznosi 28.800 EUR-a, odnosno 213.480,00 HRK.
Gradu Vrlici odobren je projekt “Opremanje Doma kulture” što možete pogledati u privitku.
Skip to content