ODGODA JAVNOG OTVARANJA PONUDA ZA PRODAJU GROBNICA U GROBLJU SV. PETAR

Javno otvaranje ponuda odgoditi će se zbog mogućih ponuda koje bi mogle pristizati i nakon 19. ožujka, a koje su poslane poštom i predane u valjanom roku.
Zbog navedenih razloga Javno otvaranje ponuda održati će se u Velikoj dvorani Doma kulture, ulaz iz prostorija Eko Vrlike, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Vrlika dana 26. ožujka 2018. godine u 10,00 sati.
Skip to content