OBNOVLJENA TURISTIČKA SIGNALIZACIJA

OBNOVLJENA TURISTIČKA SIGNALIZACIJA

Grad Vrlika obnovio je turističku signalizaciju te postavio nove table na mjesta gdje je bila uništena.

Turistička signalizacija s vremenom se ošteti što djelovanjem vjetra, poremete se temelji stupova uslijed raznih udara vozila, a najveći problem vijek trajanja samih naljepnica na turističkoj signalizaciji koja ima vijek trajanja oko 5 godina te joj je potrebna zamjena.

Ovaj projekt sufinanciran je od strane Splitsko-dalmatinske županije kroz Program sufinanciranja staza u funkciji aktivnog turizma na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu.

Odobrena sredstva sufinanciranja iznosila su 6.100,00 eura.

Skip to content