OBNOVA VRLIČKIH MLINICA

Gradonačelnik Jure Plazonić je održao sastanak sa djelatnicima Konzervatorskog ureda u Splitu te sa vlasnicima mlinice ispod Balečkog mosta.
Kako Grad ima izrađenu projektnu dokumentaciju za obnovu Lelasove i Stojića mlinice, želja je da se uz suglasnost vlasnika što prije pristupi obnovi objekata kako nebi došlo do daljnjeg urušavanja istih te da se mlinice stave u turističku funkciju.
Skip to content