OBNOVA DOMA KULTURE

OBNOVA DOMA KULTURE

Danas je gradonačelnik Ivan Ćorić, sa potpredsjednikom Vlade Republike Hrvatske i Ministrom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Brankom Grčićem, u Ministarstvu prometa, pomorstva i infrastrukture svečano potpisao Ugovor o sufinanciranju po Programu održivog razvoja lokalne zajednice.
Grad Vrlika prijavio je projekt obnove doma kulture, te dobio sufinanciranje od Ministarstva u iznosu od 746.175,00 kuna (80%), udio grada je 20% tj. 186.543,73 kune.
Aktivnosti projekta su sanacija kosog krova, obnova pročelja, postavljanje aluminijske stolarije, sanitarni čvorovi.

Skip to content