OBJAVLJEN PRVI LAG NATJEČAJ

Lokalna akcijska grupa ‘Cetinska krajina’ 1. ožujka objavila je Natječaj za provedbu Mjere 2.1.1. ‘Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu’, sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a ‘Cetinska krajina’ za razdoblje 2014.-2020. LAG Natječaj za provedbu Mjere 2.1.1. sukladan je tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.
Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 1.067.400,00 kuna, gdje najniža vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost projekta i javne potpore iznosi 28.800,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti.
Intenzitet potpore iznosi:
a) do 90% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava V. i VI. skupinu (Sinj)
b) do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava I., II., III. i IV. skupinu (Trilj, Vrlika, Hrvace i Otok)
S ciljem jednakog tretmana, odabrani LAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih troškova.
Podnošenje prijava na Natječaj za Mjeru 2.1.1. traje od 15. ožujka 2019. godine do 15. svibnja 2019. godine.
Tekst natječaja s pripadajućim obrascima i prilozima je objavljen na stranici LAG-a ‘Cetinska krajina’ (www.lag-ck.hr).
Skip to content