OBJAVLJEN JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA PROJEKTU “ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA”

RADNICA ZA POMOĆ STARIJIMA I NEMOĆNIMA U KUĆI

Radno mjesto

Mjesto rada: VRLIKA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 23

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 27.11.2018.

Natječaj vrijedi do: 5.12.2018.

Posloprimac

Razina obrazovanja:
• Završena osnovna škola
• Srednja škola 3 godine
• Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije: JAVNI POZIV
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu
„Program zapošljavanja žena sa područja Grada Vrlike“
iz prijavnog programa “Zaželi – program zapošljavanja žena”

za radno mjesto- radnica za potporu i podršku osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju.
Program “Zaželi – program zapošljavanja žena” u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU, s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Ciljane skupine:
– nezaposlene punoljetne žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na:
– starije od 50 godina,
– žene s invaliditetom,
– žrtve trgovanja ljudima,
– žrtve obiteljskog nasilja,
– azilantice,
– mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
– liječene ovisnice o drogama,
– povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
– pripadnice romske nacionalne manjine,
– beskućnice,
– majke s troje ili više malodobne djece,
– majke djeteta s teškoćama u razvoju,
– majke djeteta oboljelog od malignih bolesti,
– samohrane majke,
– osobe slabijeg imovinskog statusa
( u ovu ciljanu skupinu razumijevaju se osobe koje žive u obitelji čiji mjesečni prosjek oporezivih primanja u prethodnoj godini po osobi/članu kućanstva iznosi do dvije osnovice na temelju koje se izračunava iznos drugih prava iz sustava socijalne skrbi sukladno čl. 27. st. 2 Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) te Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi ( Narodne novine br. 114/14) Uvjeti za prijam u radni odnos:
– punoljetnost,
– da je u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
– najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje.
Prijavnom obrascu obvezno priložiti:
– vlastoručno potpisanu izjavu o pristanku na osposobljavanje i prihvaćanju uvjeta javnog poziva (izjave mogu preuzeti prilikom dostave prijave u ured TZ)
– presliku iskaznice (osobna ili boravišna),
– presliku dokaza o najvišoj razini obrazovanja,
– osobe bez škole trebaju dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da nemaju završenu osnovnu školu,
– potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave ovog Javnog poziva), Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u pozivu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz poziva ne smatra se prijavljenom kandidatkinjom po oglasu.
O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete podnositeljice prijava, bit će obaviještene u zakonskom roku.

Poslodavac

Poslodavac: GRAD VRLIKA

Kontakt:
• mobitel: 091 5663728
• e-mailom: zazeli.vrlika@gmail.com
• osobni dolazak u ured Turističke zajednice (Put Česme 4,21236 Vrlika)

Skip to content