OBAVIJEST – ZEMLJIŠNE KNJIGE KOLJANE

Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Sinju, objavljuje da je dana 10. veljače 2021. godine otvoren dio zemljišne knjige za K.O. Koljane i to zemljišnoknjižni uložak Z.U.3, te da je istodobno zatvoren polog isprava u K.O. Koljane za kat. čest. 4218/6, 4218/7.
Pozivaju se sve osobe koje smatraju da bi u zemljišnu knjigu za K.O. Koljane u Z.U.3 Trebalo upisati nešto što nije upisano ili da bi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upise, odnosno svoje prigovore postojećim upisima ili njihovu prvenstvenom redu u roku određenom za ispravak-najkasnije u roku od 30 dana počevši od dana objave na e-Oglasnoj ploči od 10. veljače 2021. godine do 10. ožujka 2021. godine.
Dok ne istekne oglasom određeni rok za prijave ili prigovore ne smatra se da su upisi u zemljišnu knjigu istiniti ili potpuni.
Propuštanje podnošenja prijave ili prigovora odnosno nepravodobnim podnošenjem prijave ili prigovora za pravnu posljedicu ima stupanje na snagu načela istinitosti i potpunosti zemljišne knjige u dijelu u odnosu na kojeg je ispravni postupak oglašen pa osobe koje u dobroj vjeri postupaju s povjerenjem u to uživaju zaštitu.
Ni nakon isteka roka za isprava neće se smatrati da je istinita i potpuna zemljišna knjiga glede onih uložaka odnosno upisa u njih kod kojih je zabilježeno da je stavljena prijava ili prigovor, sve dok oni ne budu izbrisani.
Ako u otvorenom roku za ispravak prijave i prigovori ne budu podneseni, zemljišnoknjižni sud će po službenoj dužnosti brisati zabilježbu otvaranja ispravnog postupka bez provođenja rasprave.
Skip to content