OBAVIJEST ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ « ZVONČIĆ « VRLIKA

DANA 04.05.2016.GODINE NA 34. SJEDNICI UPRAVNOG VIJEĆA DONESENA JE ODLUKA O POČETKU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ. UPISI U DJEČJI VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017. ZAPOČINJU DANA 09.05. 2016. GODINE I TRAJU DO 31.05. 2016. GODINE. VRTIĆ MOGU POHAĐATI DJECA KOJA NAVRŠAVAJU TRI GODINE ŽIVOTA. REZULTATI UPISA BIT ĆE OBJAVLJENI DANA 15.06.2016. GODINE NA OGLASNOJ PLOČI VRTIĆA.

 

Prijavi priložiti:
1. rodni list
2. liječničko uvjerenje
3. dokaz o statusu roditelja:
• za zaposlene potvrdu poslodavca ili potvrda s HZMO
• za roditelje studente potvrdu visokoškolske ustanove
4. fotokopije osobnih iskaznica oba roditelja
5. ostale podatke radi utvrđivanja prioriteta upisa:
• rješenje o 100 % invalidnosti iz Domovinskog rata ( za djecu invalida )
• potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb ( za djecu zanemarene roditeljske brige, djecu samohranih roditelja, te djecu koja žive u teškim zdravstvenim i socijalnim uvjetima )
• fotokopije rodnih listova druge djece u obitelji ukoliko imate više od troje djece
Skip to content