OBAVIJEST ZA PRIVATNE IZNAJMLJIVAČE – COVID 19

Svi doktori u mreži javne zdravstvene službe u ugovornom odnosu sa HZZO-om imaju OBAVEZU pružiti potrebnu zdravstvenu zaštitu turistima (domaćima putem HZZO iskaznice i strancima putem EU kartice).
Dakle ovo znači da doktori u vrličkoj ambulanti dr. Rančić i dr. Vučemilović-Vranjić moraju pružiti uslugu turistima ukoliko bude potrebe.
Ovo je zaista iznimna i nepredvidiva situacija tako da i Stožer te nadležno Ministarstvo iz dana u dan izdaju nova priopćenja i preporuke te napominjem da svi iznajmljivači u svako doba mogu kontaktirati Turističku zajednicu grada Vrlike za bilo kakvu informaciju ili nedoumicu.
Turistička zajednica Grada Vrlike
021/827-460
Skip to content