OBAVIJEST ZA KOMUNALNU NAKNADU

Ovim putem Vas želimo upoznati s novostima u svezi naplate komnalne naknade na području Grada Vrlike. Naime, Gradsko vijeće Grada Vrlike je na svojoj 9. sjednici održanoj 24. lipnja 2022. godine donijelo Odluku o komunalnoj naknadi, a koja se može pregledati u “Službenom glasniku Grada Vrlike” br. 03/22.   Slijedom nabvadenog,  potrebno je donijeti nova rješenja za sve obveznike plaćanja komunalne naknade na području Grada Vrlike. Narednih dana na Vaše će kuće adrese odnosno adrese Vaših sjedišta biti dostavljena rješenja o komunalnoj naknadi i pripadajuće uplatnice stoga Vam želimo skrenuti pozornost na sljedeće: 
  • Rješenje uredno zaprimite kako biste mogli pregledati sve relevante podatke koji se odnose na obveznika plaćanja komunalne naknade i samu nekretninu te nam se obratite  ukoliko se ukaže potreba za promjenom podataka u samom rješenju
Napominjemo da je člankom  94. stavkom 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18 i 32/20) određeno  da je obveznik plaćanja komunalne naknade dužan  u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade prijaviti upravnom tijelu nastanak te obveze odnosno promjenu tih podataka.
Za sve ostale upite i nejasnoće slobodno nam se obratite. 
Skip to content