OBAVIJEST O POČETKU PREDOČAVANJA ELABORATA KATASTARSKE IZMJERE

OBAVIJEST O POČETKU PREDOČAVANJA ELABORATA KATASTARSKE IZMJERE
Predočavanje elaborata katastarske izmjere sa sastavljanjem popisnih listova za potrebe osnivanja zemljišnoknjižnih uložaka za k.o. Kosore Nove i Podosoje Novo započinje dana 11.09.2023. i održat će se u terenskom uredu u prostoriji Doma kulture na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 1, 21236 Vrlika. Predočavanju podataka utvrđenih katastarskom izmjerom provodit će geodetski izvoditelj.
Detalji u dokumentu ispod.
Skip to content