OBAVIJEST O LOKACIJAMA I RADNOM VREMENU MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva. Građani mogu, bez naknade, predati otpad manjih količina na mobilnom reciklažnom dvorištu.
Prvog radnog dana u mjesecu mobilno reciklažno dvorište će se nalaziti na sljedećim lokacijama:
– 8:00 sati – Maovice (kod Pošte) za korisnike sa područja Maovica i Otišića
– 9:00 sati – Podosoje (kod Cetinke) za korisnike sa područja Podosoja
– 10:00 sati – Garjak (kod Škrbića) za korisnike sa područja Garjaka
– 12:00 sati – Vinalić (kod Pošte) za korisnike sa područja Vinalića
– 13:00 sati – Ježević (kod škole) za korisnike sa područja Ježevića i Koljana
– 14:00 sati – Kosore (radna zona Kosore) za korisnike sa područja Kosora
Ostalih radnih dana mobilno reciklažno dvorište će se nalaziti u Vrlici kod Dalmatinke te će svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati biti na usluzi korisnicima.
U ukupno 16 zelenih otoka, smještenih na javnim površinama, odvojeno se prikupljaju papir, staklo, plastična i metalna ambalaža, tekstil i biootpad.
Lokacije zelenih otoka nalaze se na sljedećim lokacijama:
Vrlika (3) – kod škole, na ulazu u Vrliku iz smjera Knina, na ulazu u Vrliku iz smjera Sinja
Kosore (3) – u radnoj zoni, Lelasi, Mišine
Maovice (3) – kod škole, Milkovići, Donje Maovice
Vinalić (2) – kod škole, Balek
Podosoje (2) – kod škole, Cetinka
Ježević (1) – kod pošte
Garjak (1) – Škrbići
Kukar (1) – Batovanje
Projekti odvojenog skupljanja otpada koji se može reciklirati te izdvajanje štetnog i opasnog otpada dio su cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u gradu Vrlici.
Stoga komunalno poduzeće Eko Vrlika d.o.o. uz račune šalje edukativne materijale korisnicima kako bi se educirali da pravilno razdvajaju otpad i na taj način smanjuju onečišćenje vode i zraka te štede skupi deponijski prostor.
Eko Vrlika planira provesti tri edukativna predavanja s ciljem povećana razine svijesti svakog pojedinca za učinkovito sudjelovanje u uspostavljanju i provođenju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom ( dva predavanja za korisnike javne usluge u prostorijama Doma kulture i jedno predavanje učenicima u Osnovnoj školi Milan Begović ).
Skip to content