OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI – UPU KAMP TABELA

Obavještavaju se javnopravna tijela određena posebnim propisima koje su dala ili trebala dati zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Kampa Tabela (dalje u tekstu: prijedlog Plana), da će se o prijedlogu Plana održati javna rasprava.
Javna rasprava o prijedlogu Plana trajati će 8 dana, 17.03. – 24.03. 2021. godine, a u vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog Plana biti će izložen javnom uvidu u prostorijama gradske vijećnice Grada Vrlike na Trgu fra Filipa Grabovca 6 u Vrlici, svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 sati.

Više informacija u privitku.

Skip to content