OBAVIJEST O ČIPIRANJU SPREMNIKA ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

Poštovani korisnici,

Obavještavamo Vas da će tvrtka Eko Vrlika d.o.o. dana 01. srpnja.2019. godine započeti sa čipiranjem (označavanjem) spremnika za miješani komunalni otpad.
Spremnici za odlaganje miješanog komunalnog otpada obilježavati će se RIF čipovima kako bi se javna usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada mogla obračunavati po količini otpada, odnosno prema volumenu spremnika i broju pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada sukadno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Vrlike (KLASA: 021-02/18-01/01, URBROJ: 2175-06/01-01-18-01) te Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN br. 50/17).
Čipiranje (označavanje) spremnika obavljati će se od ponedjeljka do petka te Vas stoga molimo da spremnike ostavite na mjestu preuzimanja kako bi isti bili što dostupniji našim djelatnicima.
Pored RIF čipa koji će biti utisnut u gornji lijevi rub spremnika, spremnik će dodatno biti označen sa naljepnicom na kojoj će biti naznačen ID korisnika, adresa te pripadajući bar kod.
Molimo Vas za razumjevanje i suradnju vezano uz radnje koje će se poduzimati po ovoj obavijesti.

Eko Vrlika d.o.o.

Skip to content