NOVOSTI U ODLUCI O SOCIJALNOJ SKRBI

Dana 04. ožujka 2023. godine na stupili su na snagu novi akti koji reguliraju prava iz područja socijalne skrbi na području Grada Vrlike: Odluka o socijalnoj skrbi, Odluka o visini cenzusa te Pravilnik o načinu dodjele i visini jednokratne novčane pomoći. Svi akti objavljeni su u “Službenom glasniku Grada Vrlike” br. 01/23 stoga sve zainteresirane osobe mogu izvršiti pregled te se pobliže upoznati s navedenim aktima. Ovim putem želimo skrenuti pozornost na jednu od najčešće korištenih pomoći iz sustava socijalne skrbi, a to je jednokratna novčana pomoć.

Jednokratna novčana pomoć može se odobriti samcu ili kućanstvu koji zbog posebno teškog trenutačnog materijalnog stanja ili zbog trajnijih teških okolnosti (bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, izvanredni troškovi uzrokovani požarom, nesrećom ili slično), nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti podmiriti osnovne životne potrebe odnosno razriješiti posljedice takvog stanja ili okolnosti.

Da bi podnositelj zahtjeva ostvario pravo na jednokratnu novčanu pomoć mora ispunjavati uvjet cenzusa određen Odlukom o visini cenzusa: samac 250 eura, dvočlana obitelj 300 eura, tročlana obitelj 350 eura, četveročlana obitelj 400 eura dok se za svakog daljnjeg člana cenzus povećava za 50 eura. Jednokratna novčana pomoć može se tražiti najviše 3 puta tijekom jedne proračunske godine, a visina prava iznosi: samac 70 eura, dva člana 110 eura, a tri ili više člana 150 eura.

Skip to content