NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENU DJECU DO 77 TISUĆA KUNA

Splitsko dalmatinska županija je donijela odluku o novčanoj pomoći za novorođenu djecu u 2018. godini.
Pravo na novčanu pomoć mogu ostvariti i koristiti roditelji čije je djete rođeno nakon 01. siječnja 2018. godine
te imaju prijavljeno prebivalište na području grada ili općine u sastavu Županije, u neprekidnom trajanju od najmanje tri (3) godine neposredno prije rođenja djeteta.
Visina novčane pomoći za novorođenu djecu u gradu Vrlici iznosi kako slijedi:
                        I godina      II godina     III godina
prvo dijete         2.000,00          0,00           0,00
drugo dijete       3.000,00          0,00           0,00
treće dijete        6.000,00    5.000,00    3.500,00
četvrto dijete     7.500,00    5.250,00     3.750,00
peto dijete       10.000,00    8.000,00     5.000,00
šesto dijete      15.000,00   10.500,00     7.500,00
sedmo dijete     25.000,00  12.500,00     7.500,00
osmo dijete      40.000,00   20.000,00   12.000,00
deveto dijete    50.000,00   15.000,00   10.000,00
deseto i više     50.000,00   15.000,00   12.000,00

Maksimalni iznos trogodišnje potpore može iznositi 77.000,00 kuna. 

Zahtjev za novčanom pomoći, potrebna dokumentacija te Odluku Županije možete preuzeti na:
Skip to content