NATJEČAJI ZA UDRUGE

Splitsko dalmatinska županija raspisala je natječaje za
financiranje programa i projekata udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja kulture, strukovnih i ostalih udruga u 2017.g.
i
financiranje programa i projekata udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja športa u 2017.g.
Skip to content