NATJEČAJI ZA UDRUGE

Splitsko dalmatinska županija poziva sve udruge čiji programi rada obuhvaćaju
– zaštitu prirode ili zaštitu okoliša
– kulturne i turističke manifestacije
da dostave svoje projekte / programe za 2018. godinu radi moguće financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije.
Sve zainteresirane udruge svoje projekte/programe moraju prijaviti na propisanim obrascima uz detaljan opis programa/projekata koji prijavljuju za dobivanje potpore.

Obrasci za prijavu, zajedno s uputama za popunjavanje obrazaca mogu se pronaći slijedećoj Internet stranici: http://www.dalmacija.hr.

Skip to content