NABAVA HIGIJENSKIH POTREPŠTINA

NABAVA HIGIJENSKIH POTREPŠTINA

Sukladno članku 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Vrlike” br. 07/23) Grad Vrlika objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda za postupak jednostavne nabave: Nabava higijenskih potrepština za projekt Zaželi – poželi ostati u Vrlici, ev. br. 16/24-JN. 

Rok za dostavu ponuda je 04. ožujka 2024. godine do 12:00 sati kada će se održati i javno otvaranje ponuda. 

Na sljedećoj poveznici se objavljuje: Dokumentacija o nabavi zajedno s troškovnikom i obrascem tehničkih specifikacija te ESPD obrazac.

Skip to content