LOVOR-LOKALNI VOLONTERI ZA RAZVOJ

Besplatna edukativna radionica “Prava i obveze organizatora volontiranja”.
Gradska vijećnica, srijeda 12.6. 2019. u 10:00 sati.
Skip to content