KULINARSKO EDUKACIJSKA RADIONICA

KULINARSKO EDUKACIJSKA RADIONICA

Pozivamo Vas na degustaciju 7 autohtonih jela uz predstavljanje projekta kulinarsko edukacijskih radionica u okviru međunarodnog projekta Medpaths.
Kreatori i voditelji degustacije i predstavljanja projekta, a ujedno i Vaši domaćini su 3 vrsna imena svijeta gastronomije:Zlatko Gall, Miro Bogdanović i Stephan Macchi. 

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU MEDHPATS:
Zemlje sudionice u projektu MedPaths su Republika Hrvatska (Splitsko-dalmatinska županija) i Republika Italija (Zajednica općina Basso Biferno – regija Molise i Zajednica općina Sinello). Vodeći partner je Agencija za razvoj Splitsko-dalmatinske županije.

Uvodna konferencija u obliku degustacije i predstavljanja ovog projekta dio je Strategije brendiranja SDŽ , jednako kao i organizacija 7 promotivnih događanja u sedam mjesta i gradova a to su: Sinj, Trilj, Vrlika, Šestanovac, Zadvarje, Dugi Rat i Omiš. Predstavljanje projekta i degustacija će zgodnim odabirom i spominjanjem najintrigantnijih kulturno povijesnih, gastronomskih i prirodnih detalja na lokalitetima na trasi svake od staza, dodatno približiti projekt javnosti, te tako pridobiti nove promotore u samim žiteljima Dalmacije, a sve s ciljem da i oni osjete potrebu da ovaj novi resurs u brendiranju SDŽ koriste u promociji, kako svojih ugostiteljskih, tako i smještajnih kapaciteta.  
Sve staze se nalaze na područjima na kojima će se odvijati  promotivna događanja – radionice. Sedam mjesta i gradova  ( Sinj, Trilj, Vrlika, Šestanovac, Zadvarje, Dugi Rat, Omiš ) koji se nalaze u slivu rijeke Cetine, biti će domaćini, a kroz svako do njih staza ili prolazi ili se prirodno naslanja.  U ugostiteljskom objektu na svakoj od lokacija, a uz pomoć jednog od priznatih šefova kuhinja s našeg područja, spremati će se tipično jelo tog podneblja, te iskoristiti samo događanje, za daljnju promociju projekta.
1.       12.5. Uvodna radionica – kuhanje svih jela i predstavljanje projekta
2.       13.5. Zadvarje – Janjeća đigerica na kiselo
3.       15.5. Šestanovac – Tripice (sa suhim mesom)
4.       28.5. Vrlika – Vrlički uštipak
5.       29.5. Sinj – Sinjski arambašići
6.       30.5. Trilj –  Žabe na brujet      
7.       29.5. Dugi Rat – Hobotnica ispod peke
8.       30.5. Omiš – Poljička kaštradina sa raštikom
9.       Završna radionica i konferencija projekta – predstavljanje svih jela
Kulturno i prirodno nasljeđe u priobalnim područjima regija sudionica projekta je više ili manje očuvano i zaštićeno, te gotovo u potpunosti iskorišteno, dok je zaleđe samo djelomično valorizirano. S obzirom da zaleđe obiluje mjestima bogatog prirodnog i kulturnog nasljeđa koje je raspršeno i podijeljeno, ovim projektom se želi unificirati metodologija očuvanja i unapređenja te njegove bolje prepoznatljivosti
Osnovni preduvjet razvoju aktivnog turizma i ostvarenju većeg broja posjetitelja jest zadovoljavanje sigurnosnih uvjeta na stazama čime se pridonosi ugledu sigurne turističke destinacije. Stoga je jedan od ciljeva projekta MEDPATHS koja se odnosi na infrastrukturu, poboljšanje sigurnosnih uvjeta na pješačkim/biciklističkim stazama prema važećim standardima koji se primjenjuju na ovom području, dok je opći cilj doprinijeti zaštiti i revitalizaciji lokalnog nasljeđa (kulturnog i prirodnog) uzduž Jadranske obale.
Veliki doprinos postizanju željenih ciljeva je ukoliko projekt u uspije u nakani da upotpuni edukaciju lokalnog stanovništva, lokalnih operatera i zaposlenika u turizmu i ugostiteljstvu o temama vezanim za održivi turizam, ulozi kulturnog, povijesnog nasljeđa i lokalne gastronomija u promociji turizma.

Skip to content