Kontakti – stari

Kontakti – stari

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD VRLIKA

E-mail

Trg fra Filipa Grabovca 6
21 236 Vrlika

Telefon: 021/ 827-023
Telefaks: 021/ 827-222

Ivan Ćorić – gradonačelnik E-mail

Branko Maras – zamjenik gradonačelnika   E-mail


Gradsko vijeće:

01. Ante Turudić
predsjednik HDZ
02. Goran Gutić
zamjenik predsjednika HSP, HSLS, HČSP, HSS
03. Mićo Klepo
član HDZ
04. Ljilja Vrančić
član HDZ
05. Ive Blažević
član HDZ
06. Božo Vučemilović – Vranić
član HDZ
07. Ivica Gverić
član HDZ
08. Rajka Vukušić član HDZ
09. Stipana Gutić – Biuk
član HNS
10. Antonia Lelas
član HNS
11. Čedomir Babić
član HNS
12. Mario Delić
član HNS

 Gradska uprava:   

 01. Marijana Gverić pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela – E-mail
 02.  Ante Grabić voditelj Odsjeka za proračun i financije – E-mail
 03. Jure Plazonić voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti – E-mail
 04. Ana Klepo administrativna tajnica gradonačelnika – E-mail
 05.  Božo Gverić komunalni redar – E-mail
 06. Jasna Maras financijski knjigovođa i blagajnik – E-mail
 07. Ana Škalic
čistačica

 

 

Skip to content