KONSTITUIRANO GRADSKO VIJEĆE GRADA VRLIKE

Dana 06. lipnja 2017. godine konstituirano je Gradsko vijeće Grada Vrlike prilikom kojeg je 12 novoizabranih vijećnika prisegnulo da će svoju dužnost obavljati savjesno i odgovorno te da će se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Grada Vrlike.
Na konstituirajućoj sjednici za predsjednicu Gradskog vijeća izabrana je gđa. Dijana Maras, a za potpredsjednicu gđa. Ljilja Vrančić.

Sastav Gradskog vijeća za mandatno razdoblje 2017-2021 čine:

1. Ljilja Vrančić (HDZ)
2. Anita Blažević (HDZ)
3. Dijana Maras (HDZ)
4. Ivan Žeravica (HDZ)
5. Tomislav Lelas (HDZ)
6. Ivica Gverić (HDZ)
7. Jure Turudić (HDZ)
8. Slavko Škrbić (HDZ)
9. Ivan Vulić (Lista grupe birača)
10. Ana Kaselj (Lista grupe birača)
11. Boris Alegić (Lista grupe birača)
12. Marijo Delić (HNS)
 
Nakon provedenih izbora za gradonačelnika Grada Vrlike, u ponedjeljak 05. lipnja 2017. godine izvršena je službena primopredaja dužnosti između dosadašnjeg gradonačelnika gdina. Ivana Ćorića i novoizabranog gradonačelnika gdina. Jure Plazonića.

 

Skip to content