KAKO BITI USPJEŠAN IZNAJMLJIVAČ – ODGAĐA SE

Edukativna radionica na temu: Kako biti uspješan iznajmljivač se nažalost odgađa do povoljnijih prilika. Naime preporuka Župana Splitsko-dalmatinske županije zbog novonastalih okolnosti oko korona virusa da se izbjegavaju skupovi i sastanci koji nisu nužni.
O idućem terminu biti ćete na vrijeme obaviješteni.
Zahvaljujem na razumijevanju.
Skip to content