JEDNOGLASNO USVOJEN PRORAČUN GRADA VRLIKE

Gradsko vijeće Grada Vrlike na svojoj 20. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2018. godine usvojilo je jednoglasno Proračun Grada Vrlike za 2019. godinu i ukupni rashodi iznose 41.191.125,00 kuna, dok prihodi iznose 38.542.375,00 kuna. Razliku od 3.000.000,00 kuna Grad će pribaviti kreditnim zaduženjem na rok od pet godina s jednom godinom počeka, a navedeni kredit će služiti da se zaokruži financijska konstrukcija za izgradnju poslovnog inkubatora u gospodarskoj zoni „Kosore“ koji je i najveći projekt Grada Vrlike za 2019. godinu i iznosi 24.000.000,00 kuna. Najveći dio sredstava osiguran je iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava i to u iznosu od 19.000.000,00 kuna. Od ostalih važnijih programa bitno je izdvojiti Program „Zaželi“ koji se financira u 100%-tnom iznosu iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava i u 2019. godini ukupno će iznositi 1.827.375,00 kuna. Ovim projektom zaposlene su 23 žene na 24 mjeseca te voditeljica programa na 30 mjeseci. Inače ukupan projekt iznosi 3.854.418,83 kune. Grad i nadalje izdvaja velika sredstva za socijalu, šport, kulturu, predškolski odgoj i obrazovanje. Također kroz Programe održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture Grad Vrlika je u 2019. godini planirao ukupno 4.837.000,00 kuna.
Za detaljnije podatke o proračunu možete pogledati na linku:
Skip to content