JAVNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOSTI

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 25/13 i 85/15) Grad Vrlika objavljuje Nacrt Odluke o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Vrlike, radi javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnosti.
Mišljenja, primjedbe i prijedloge na predloženi nacrt Odluke zainteresirana javnost može dostaviti Gradu Vrlici, na adresu Trg fra Filipa Grabovca 6, (putem pošte ili osobno) odnosno putem elektronske pošte grad@vrlika.hr ili telefaksa na broj: 021/827-023 putem obrasca koji se nalazi u privitku. Mišljenja, primjedbe i prijedloge potrebno je dostaviti najkasnije do 30. siječnja 2018. godine.
Skip to content