JAVNI UVID I RASPRAVA ZA ŠUMOVLASNIKE

Pozivaju se vlasnici šuma da mogu obaviti uvid u izrađeni prijedlog , te da učestvuju u javnoj raspravi o Programu gospodarenja za privatne šume
Program gospodarenja za G.J. „Vinalić-Satrić“ obuhvaća katastarske općine: Dabar, Donji Bitelić, Garjak, Ježević, Koljane, Kosore, Maovice, Otišić, Podosoje, Potravlje, Satrić, Vinalić, Vrlika i Vučipolje.
Javni uvid se može obaviti u gradu Sinju
Ured Hrvatske poljoprivredno šumarske Savjetodavne službe
u razdoblju 5.07. – 19.07. 2018. na adresi Stjepana Gunjače 12,
radnim danima u vremenu od 8 do 11 sati
Javna rasprava će se održati u Dvorani kulture
grad Vrlika
19.7.2018. u 9:30 sati
Skip to content