JAVNI POZIV ZA SUDCE POROTNIKE

Javni potiv za podnošenje prijava kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu i sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Splitu
Građani s prebivalištem na području Grada Vrlike, zainteresirani za obavljanje dužnosti suca porotnika, moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
– da su punoljetni
– da su državljani Republike Hrvatske
– da su dostojni obnašati dužnost suca porotnika.
Člankom 90. stavkom 1. Zakona o sudovima (NN RH 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22 i 16/23) propisano je da sudac ne smije biti član političke stranke, niti se baviti političkom djelatnošću.
Sukladno članku 41. st. 2. Zakona o sudovima za mladež suci porotnici za mladež imenuju se iz reda profesora, učitelja, odgojitelja i drugih osoba koje imaju radnog iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama.
Uz Izjavu i Prijavnicu koje se nalaze u prilogu ovog javnog poziva potrebno je priložiti i kratki životopis i preslik osobne iskaznice.
Kandidati dokumentaciju dostavljaju na adresu Grada Vrlike, Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika, s naznakom „za suca porotnika Županijskog suda u Splitu“ ili „za suca porotnika za mladež Županijskog suda u Splitu“, najkasnije do 10. ožujka 2023. godine.
Gradsko vijeće Grada Vrlike na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja utvrđuje prijedlog kandidata za suce porotnike, a Skupština Splitsko-dalmatinske županije donosi Odluku o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu na mandat od 4 godine.
Ovaj poziv objavit će se na službenoj web stranici Grada Vrlike, www.vrlika.hr 
Skip to content