JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

Javni poziv svim pravnim i fizičkim osobama na području Lokalne Akcijske Grupe “Cetinska krajina”;

Lokalna Akcijska Grupa “Cetinska krajina” objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u najam prostora i za pružanje računovodstvenih usluga LAG-u Cetinska krajina.
Naime,  na sjednici Upravnog Odbora LAG-a Cetinska krajina, održanoj 29.04.2014., donešene su odluke o objavljivanju javnih natječaja kojima bi se prikupilo ponude za potencijalno buduće sjedište LAG-a i pružatelja usluga računovodstva LAG-u Cetinska krajina.

Natječaj pogledajte na: http://www.vrlika.hr/index.php/gradska-uprava/natjecaji

 

Skip to content