JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA IZ KULTURE I ŠPORTA

Na temelju Članka 1.i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi NN broj. 47/90, 27/93 i 38/09, Članka 76. Zakona o športu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16), Članka 30. i 32. Zakona o udrugama NN 74/14 i 70/17 te članka 16. i 47. Statuta Grada Vrlike, Službeni glasnik Grada Vrlike 02/18 gradonačelnik Grada Vrlike objavljuje Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi, športu i ostalih javnih potreba Grada Vrlike za 2020. godinu.
 
Javne potrebe u kulturi i športu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada Vrlike jesu kulturne djelatnosti i manifestacije te športske aktivnosti od interesa za Grad Vrliku a odnose se na:
– redovnu djelatnost ustanova i udruga koje su od interesa za Grad Vrliku,
– održavanje izložbi, izdavanje likovnih monografija,
– programi međunarodne kulturne suradnje,
– programi poticanja i razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma,
– zaštita i očuvanje kulturnog naslijeđa,
– poticanje i promicanje športa,
– provođenje športskih aktivnosti djece i mladeži,
– djelovanje športskih udruga,
– športsko-rekreacijske aktivnosti građana
 
Više pogledajte na:
Skip to content