JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

Grad Vrlika dodjeljuje priznanja fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Vrlike, a osobito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.
Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Vrlike podnosi se u pisanom obliku
Odboru za dodjelu javnih priznanja.
Pisani prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Vrlike obvezno sadrži slijedeće podatke: ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga, prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga, osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi, naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog te iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja Grada Vrlike.
Uz prijedlog predlagatelj može priložiti odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.
Na traženje Odbora za javna priznanja, podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu dokumentaciju.

Više u pozivu u privitku.

Skip to content