JAVNI POZIV UPISANIM POSJEDNICIMA – UTVRDA PROZOR

Grad Vrlika, kao tijelo nadležno za upravljanje nerazvrstanim cestama na svom području, na temelju odredbi članka 123.-133. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/1, 18/13, 22/13 i 54/13),objavljuje
JAVNI POZIV – OBAVIJEST
svim upisanim posjednicima, vlasnicima i stvarnim korisnicima na katastarskim česticama 1575, 1631/2 i 1631/3 sve K.O. Vrlika kao i katastraskim česticama koje neposredno graniče sa navedenim katastarskim česticama, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste – ulice Put utvrde Prozor u Vrlici, u okviru kojeg se izrađuje geodetski elaborat izvedenog stanja.
Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem je izvedena spomenuta nerazvrstana cesta mogu obaviti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja koji je izradila tvrtka Geodetski inženjerski ured d.o.o. iz Kaštel Lukšića, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 3. i 4. listopada, 2018. od 8:00 – 12:00 sati u prostorijama Grada Vrlike, gradska vijećnica u prizemlju na adresi Trg fra Filipa Grabovca 6.
Skip to content