JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE NA UPORABU POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA VRLIKE BEZ NAKNADE

Grad Vrlika objavljuje javni natječaj za davanje na uporabu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vrlike bez naknade. Prostor -anagrafske oznake Trg dr. Franje Tuđmana 1, 21236 Vrlika, (zgrada Doma kulture), I. kat, br. 2.3. – 87 m2. Djelatnosti koje se u navedenim poslovnim prostorima mogu obavljati su djelatnosti udruga koje su od javnog interesa za Grad Vrliku na području odgoja, obrazovanja, kulture i umjetnosti i koje se u cijelosti odnosno u većem dijelu financiraju iz proračuna Grada. Vrijeme za koje se poslovni prostor daje na uporabu je 4 (četiri) godine, a počinje teći od dana sklapanja Ugovora o uporabi.
Više informacija pogledajte u privitku.
Skip to content