JAVNE RASPRAVE ZA ENERGETSKE OBJEKTE PROJEKTA VIS VIVA

Dana 21. studenoga 2016. počele su javne rasprave o studijama utjecaja na okoliš za reverzibilnu hidroelektranu (RHE) Vrdovo, kombi kogeneracijsku plinsku elektranu (KKPE) Peruća, spojni plinovod Dugopolje-Peruća i dalekovod Peruća-Konjsko s rasklopištem. Javne rasprave će se provoditi zaključno do 21. prosinca 2016.

Ovi se objekti trebaju izgraditi u okviru projekta Vis Viva koji se razvija na širem području akumulacije Peruća, u Splitsko-dalmatinskoj županiji. To je projekt koji daje snažnu podršku sve većem korištenju obnovljivih izvora u proizvodnji električne energije u Hrvatskoj. Njegovom uspješnom realizacijom doprinosi se očuvanju stabilnosti elektroenergetskog sustava koji je dosegao granice efikasnog prihvata obnovljivih izvora energije, a posebno energije vjetra koja posljednjih godina bilježi veliki rast instaliranih kapaciteta u južnim dijelovima Hrvatske.

Prezentacijski video: https://www.youtube.com/watch?v=_ftXhHRT9rc

Provodit će se dva postupka javnog uvida u Studije utjecaja na okoliš, jedan za reverzibilnu hidroelektranu (RHE) Vrdovo, a drugi za ostale planirane objekte – kombi kogeneracijsku plinsku elektranu (KKPE) Peruća, spojni plinovod Dugopolje-Peruća i dalekovod Peruća-Konjsko s rasklopištem. Sve studije je izradio Elektroprojekt, a prije nego što su stavljene na javnu raspravu posebna stručna povjerenstva Ministarstva zaštite okoliša i energetike ocijenilo ih je cjelovitima i stručno utemeljenima. Studije utjecaja na okoliš daju opis zahvata i njegovih utjecaja, kao i prijedlog mjera zaštite i praćenja okoliša. Osim studija utjecaja na okoliš Elektroprojekt je izradio i netehničke sažetke studija koje donose sažetak obaveznog sadržaja studije. Kako bi omogućio bolje razumijevanje ključnih stručnih pojmova Elektroprojekt je pripremio i pojmovnih koji zainteresiranoj javnosti treba omogućiti upoznavanje s ključnim stručnim pojmovima bitnim za razumijevanje sadržaja.

Direktor projektne tvrtke MCC ekskluzivne nekretnine Zoran Burić, koja je nositelj svih zahvata, napominje da su s projektom Vis Viva od početka upoznate sve nadležne državne institucije, dok su Općina Hrvace i Splitsko-dalmatinska županija od samih početaka sudjeluju u njegovom oblikovanju i daju mu svu potrebnu podršku. “Dugo smo i seriozno pripremali studije i pozivam sve građane i drugu zainteresiranu javnost da aktivno sudjeluju u javnoj raspravi“, rekao je Burić. Istaknuo je također da je cilj javnih rasprava pravovremeno i cjelovito upoznati građane, predstavnike lokalnih vlasti, nevladinih udruga, kao i ostalu zainteresiranu javnost sa sadržajem studija utjecaja na okoliš i zajednički razmotriti jesu li obuhvaćeni svi važni aspekti utjecaja na okoliš i mjere zaštite. Javne rasprave sastavni su dio procjene utjecaja na okoliš, postupka kojim se procjenjuje utjecaj namjeravanih zahvata na pojedine sastavnice okoliša kao što su tlo, voda, šume, zrak, biljni i životinjski svijet i određuju mjere zaštite  s ciljem smanjenja utjecaja na najmanju moguću mjeru.

Zainteresirana javnost moći će pregledati i dati svoje komentare, mišljenje i primjedbe na Studiju o utjecaju na okoliš reverzibilne hidroelektrane (RHE) Vrdovo svaki dan od 8 do 13 sati prostorijama Grada Vrlike i Općine Hrvace. Tijekom trajanja javne rasprave bit će održana i dva javna izlaganja na kojima će Elektroprojekt predstaviti osnovne elemente utjecaja RHE Vrdovo na okoliš i predložene mjere zaštite okoliša. Javno izlaganje o studiji utjecaja na okoliš za RHE Vrdovo će se održati 15. 12. 2016. u 11 sati u vrličkom Domu kulture (Ulica bana Berislavića), a zatim u 14 sati u Općini Hrvace.

Studije o utjecaju na okoliš kombi kogeneracijske plinske elektrane (KKPE) Peruća, kao i za spojni plinovod Dugopolje-Peruća te dalekovod Peruća-Konjsko s rasklopištem zainteresirana javnost će moći pregledati i komentirati radnim danom u vremenu od 8 do 13 sati u prostorijama  rada Sinja i Općine Hrvace, u periodu od 21.11. do 21.12. 2016. Javno izlaganje Studije o utjecaju na okoliš kombi kogeneracijske plinske elektrane (KKPE) Peruća održat će se dana 16.12. 2016. godine s početkom u 10 sati u prostorijama vijećnice Općine Hrvace te istog dana s početkom u 13.30 sati u prostorijama vijećnice Grada Sinja.

Predstavljanje Studije utjecaja na okoliš spojnog plinovoda Dugopolje-Peruća održat će se 16.12. 2016. godine s početkom u 11 sati u prostorijama vijećnice Općine Hrvace te istog dana s početkom u 14.30 sati u prostorijama gradske vijećnice Grada Sinja. Dana 16.12. 2016. godine s početkom u 12 sati u prostorijama vijećnice Općine Hrvace te u 15.30 sati u prostorijama gradske vijećnice Grada Sinja održat će se predstavljanje Studije utjecaja na okoliš dalekovoda Peruća-Konjsko s rasklopištem.

Građani koji neće moći prisustvovati javnom izlaganju, a žele dati svoje komentare, mogu ih upisati u knjige primjedbi na mjestima javnog uvida ili ih tijekom trajanja javnog uvida u pisanom obliku dostaviti Upravnom odjelu za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, Split, a zaključno s 21.12.2016. Građani sva pitanja i komentare mogu uputiti i na e-adresu pitanja@vis-viva-energija.com. Osim uvida u studije u Vrlici, Sinju i Hrvacama, svi zainteresirani mogu pogledati sažetke studija utjecaja na okoliš na internetskoj stranici http://www.vis-viva-energija.com/ u okviru sekcije dijalog u rubrici netehnički sažeci.

Uspješnim završetkom procjena utjecaja na okoliš projekt Vis Viva, odnosno pozitivnim rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i energetike da su planirani zahvati prihvatljivi za okoliš, projekt Vis Viva doći će na korak bliže lokacijskim dozvolama koje su ključne za njegov daljnji razvoj. Vis Viva projekt je potencijalna greenfield investicija u Splitsko-dalmatinskoj županiji procijenjene vrijednosti od 1 milijarde eura. Vlada Republike Hrvatske prepoznala ga je kao  strateški investicijski projekt. Vis Viva jedan je od dva strateška projekta na području Republike Hrvatske koji su objavljeni na Europskom portalu projekta ulaganja (https://ec.europa.eu/eipp/desktop/hr/projects/project-113.html).

Raspored javnih izlaganja:

Objekt (zahvat)

Datum i vrijeme održavanja

Mjesto održavanja

Reverzibilna hidroelektrana (RHE) Vrdovo

15. 12. 2016. u 11 sati

Vrlika, Dom kulture (Ulica bana Berislavića)

15. 12. 2016. u 14 sati

Vijećnica Općine Hrvace

Kombi kogeneracijska plinska elektrana (KKPE) Peruća

16. 12. 2016. u 10 sati

Vijećnica Općine Hrvace

16. 12. 2016. u 13.30 sati

Vijećnica Grada Sinja

Spojni plinovod Dugopolje-Peruća

16. 12. 2016. u 11 sati

Vijećnica Općine Hrvace

16. 12. 2016. u 14.30 sati

Vijećnica Grada Sinja

Dalekovod Peruća-Konjsko

16. 12. 2016. u 12 sati

Vijećnica Općine Hrvace

16. 12. 2016. u 15.30 sati

Vijećnica Grada Sinja

Kontakt za medije:
Andreja Pavlović, Hauska & Partner
Mob.:  091 5704 268
andreja.pavlovic@hauska.com

Skip to content